תעודת אחריות

חברת 'א.מ.ה הנדסה' נותנת ללקוחותיה תעודת אחריות בסמוך לסיום עבודות הפרויקט ובכך מעניקה ללקוח שקט וביטחון בכל הקשור לנכס שלו.

מה כוללת תעודת האחריות שלנו?

  • אופן ביצוע העבודה של בעלי המקצוע השייכים לפרויקט וטיב החומרים בהם נעשה שימוש בפרויקט.
  • ביצוע העבודות ושלבי הבנייה על פי תו התקן.
  • הענקת תעודות האחריות של ספקים וחברות שלקחו חלק בפרויקט.
  • לאחר הכניסה לבית – הזמנת בעלי המקצוע לצורך תיקונים בתקופת האחריות.
  • הכנת הפרויקט לקבלת טופס 4 ואישורו מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים.

תוקף האחריות:

האחריות שחברתנו מעניקה  תקפה לשנה מסיום הפרויקט, ממועד פרוטוקול מסירת הפרויקט. ניתן לרכוש הרחבת אחריות לשנה נוספת.

חברת 'א.מ.ה הנדסה' נותנת ללקוחותיה תעודת אחריות בסמוך לסיום עבודות הפרויקט ובכך מעניקה ללקוח שקט וביטחון בכל הקשור לנכס שלו.

מה כוללת תעודת האחריות שלנו?

  • אופן ביצוע העבודה של בעלי המקצוע השייכים לפרויקט וטיב החומרים בהם נעשה שימוש בפרויקט.
  • ביצוע העבודות ושלבי הבנייה על פי תו התקן.
  • הענקת תעודות האחריות של ספקים וחברות שלקחו חלק בפרויקט.
  • לאחר הכניסה לבית – הזמנת בעלי המקצוע לצורך תיקונים בתקופת האחריות.
  • הכנת הפרויקט לקבלת טופס 4 ואישורו מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים.

תוקף האחריות:

האחריות שחברתנו מעניקה  תקפה לשנה מסיום הפרויקט, ממועד פרוטוקול מסירת הפרויקט. ניתן לרכוש הרחבת אחריות לשנה נוספת.