בנייה וגמר

א.מ.ה הנדסה עובדת בשיתוף פעולה עם קבלניי גמר ושלד רשומים ברשם הקבלנים . קבלנים בעלי ניסיון רב וחוסן פיננסי.