בקרה והבטחת איכות

בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה בארץ ובעולם לשירותים מסוג זה עבור פרויקטים בהנדסה אזרחית ותשתיות:

הבטחת איכות ( Quality Assurance ( QA:

*שירותי הבטחת איכות* ניתנים למזמיני העבודות וכוללים בין היתר : אישורי תכנית בקרת איכות ונהלי העבודה , ישיבות איכות , מבדקי איכות ועוד . מטרת שירותי הבטחת איכות היא להבטיח למזמין העבודה , שבקרת האיכות של הקבלן מיושמת ברמה הנדרשת לפי התקנים והדרישות .

אנו מאמינים בעבודת צוות בה הבטחת איכות מדריכה ומנחה את בקרת האיכות תוך שיתוף פעולה ובראייה משותפת של המטרה שהיא הצלחת הפרויקט לטובת מזמין העבודה באיכות הנדרשת לקבלת פרויקט איכותי לאורך שנים רבות לשביעות רצונו המלאה של הלקוח .

בקרת איכות

שירותי בקרת איכות ניתנים לקבלני ביצוע לתחומים המבוקשים בתחומי ההנדסה האזרחית השונים : תשתיות וסלילה , בטונים ,מערכות חשמל , ועוד .

תחילת מתן שירותי בקרת איכות עם קבלת העבודה / הודעה על זכיה במכרז ותחילתה בבניית תכנית בקרת איכות ונהלי עבודה מותאמים לפרויקט ואישורה ע"י נציג המזמין . בהמשך שירות בקרת איכות שוטפת באתר ע"פ דרישת המזמין כולל בקרה מוקדמת לחומרים ומוצרים המשולבים בבניה , בקרת איכות שוטפת בביצוע העבודות , אישור קטעי ניסיון , בדיקות בתהליך , בקרת בדיקות חיצוניות , בקרות סטטיסטיות ועוד .

השירות ניתן ע"י הנדסאים ומהנדסים מומחים ומנוסים בתחום.