כמאות

אחת המשימות החשובות ביותר בתחילת פרויקט היא לבצע אומדן שיתאים ככל האפשר לעלויות הפרויקט עוד בתהליך התכנון. חישוב עלויות הפרויקט יכול להציג בצורה מוחשית את ההוצאות העתידיות בגין עלות החומרים, העבודה ואת הרווח שיישאר לקבלן לאחר ההוצאות.

חישוב כתב הכמויות מתבצע על ידי כמאי מקצועי מטעמנו, שמחשב כמויות בין היתר של בטון, ברזל, ריצוף, אספלט, צנרת מים, ביוב וניקוז, כמו גם, חישוב עלויות עובדים. למעשה, חישוב כתב כמויות לבנייה הנדסית תורם לכל השותפים בפרויקט ומאפשר לאמוד את סך העלויות הצפויות על מנת לקבל את התמונה הכוללת ובאמצעותה לקבל תגמול הוגן על העבודות שבוצעו בפרויקט.

חישוב עלויות בנייה ואומדן עלויות

חישוב אומדני כמויות הינו פרמטר חשוב ומרכזי בפרויקט בנייה .

 

לחברתנו צוות ניהול ופיקוח מיומן ומנוסה בתחום הכמאות ששם דגש על נכונות האומדן כבר בשלב התכנון, ובודק בצורה קפדנית את החשבונות המוגשים על ידי הקבלן במהלך הביצוע. עובדה המסייעת לקבלן וללקוח לבטוח ולתת אמון בחשבונות המאושרים, ובכך גם להעריך את סך העלויות הצפויות על מנת לקבל תגמול הוגן עבור העבודות שבוצעו.