ניהול ופיקוח הבנייה

חברת 'א.מ.ה הנדסה' מספקת מגוון שירותים רחבים בענף הבניה הכוללים: ניהול ופיקוח הבניה, תכנון קונסטרוקציה, תכנון אינסטלציה, אישורים הנדסיים, כמאות, בדק בית, בנייה ועוד.

אין כלל ספק כי כל סגנון בנייה כזה או אחר מצריך עין מקצועית על מנת להבטיח כי הכל נעשה כשורה ועל פי כללי הבטיחות. ניהול ופיקוח בנייה נחשב לחלק החשוב ביותר בכל פרויקט בנייה, ועל כן, כל פרויקט צריך להיות מנוהל ומפוקח על ידי חברה מקצועית ומנוסה.

ניהול פרויקט בצורה נכונה, קריטי מאוד היות ומתבטא בו גם חיסכון בזמן וכסף – דבר המקנה שקט נפשי, והופך את חוויית הבנייה לנעימה ומרגשת.

ניהול ופיקוח הבנייה מתחלק לחמישה שלבים עיקריים:

טרום תכנון > תכנון > התקשרויות לביצוע > ביצוע > מסירת הפרויקט ובדק בית

שלב טרום תכנון

 • בשלבי התכנון חשוב קודם לבחור את המתכננים/ היועצים הנכונים בשיתוף מלא עם הלקוח ולתאם ביניהם.
 • הכנת מפרטים טכניים לכל סוגי העבודות: בניית השלד ובחירת החומרים: טיח, צבע, אלומיניום ועוד.
 • תכנון התקציב בשיתוף הלקוח.
 • תכנון שיטות ביצוע לכל פרויקט.
 • הכנת לוחות זמנים הכוללים צפי להשלמת הפרויקט.
 • תכנון והפצת מכרזי קבלנים/ ספקים.
 • סיור והדרכת הלקוח באתרי בנייה לצורך קבלת הסברים לסוגי העבודות השונות המתבצעות בפרויקט.

שלב התכנון

 • סיוע בקבלת היתרי בנייה מול אדריכלים ומתכנני הפרויקט.
 • קביעת ישיבות תכנון בדינמיות משתנה מול הגורמים הרלוונטים בהתאם לפרויקט.
 • מפרט תכנון פרויקט.
 • כתבי כמויות.
 • ועוד.

שלב התקשרויות לביצוע

 • ייעוץ בקביעת המדיניות.
 • חוזי התקשרות עם הקבלנים השונים.
 • קביעת לוח זמנים.
 • הכנת דו"ח אפס.
 • ליווי בנקאי.
 • טיפול מול הקבלנים בקבלנת ערבויות וביטוחים שונים.

שלב הביצוע – ניהול העבודות באתר הבניה

 • עבודות השלד הכוללות: עבודות של מודד מוסמך, עבודות עפר, עבודות הבנייה ע”י קבלן השלד, עבודות קבלני מערכות המשתלבות בשלבי בניית שלד המבנה: איטום, אינסטלציה, חשמל, מ”א, שואב ועוד.
 • תיאום בין הקבלנים ופיקוח על עבודתם.
 • ליווי ובדיקת איכות עבודות הבנייה של הקבלנים השונים.
 • בדיקת התאמת העבודות המבוצעות בשטח לאלו המתוכננות בתכניות ובמפרטים.
 • בדיקה ומעקב אחר לוחות הזמנים.
 • בדיקת חשבונות קבלנים וספקים בכל שלב, ואישורו הסופי של מזמין העבודה.
 • גמר שלד הכולל סיור 'מסירת שלב' עם המתכננים, הקבלן והלקוח.
 • בגמר שלב השלד, מתחילות עבודות ניהול, תיאום ופיקוח על עבודות גמר מערכות הכוללות פגישות באתר הבנייה עם המתכננים השונים, ובעיקר עם האדריכל, הקבלנים והלקוח.
 • פיקוח על ביצוע עבודות הגמר ברמה הגבוהה ביותר.

שלב אחרון- מסירת הפרויקט ובדק בית

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים.
 • המסירה כוללת הפעלת כלל המערכות השונות ובדיקתן ע”י היועצים הרלוונטים.
 • הכנת פרוטקול מסירה לכל בעל מקצוע וטיפולו עד להשלמה סופית.
 • הכנת חשבון סופי לקבלנים/ ספקים ואישורו של הלקוח.
 • הכנה וריכוז אישורים לטופס 4 וקבלתו.
 • ליווי בתיקונים בשנת הבדק.